Գիտությունը չի կարող հերքել կամ հաստատել ինչ-որ բաների գոյությունը, որոնք պարզ սահմանված չեն: Գիտությունը պետք է իմանա կոնկրետ ի՞նչ է «Աստված» կամ «հոգի»-ն, որպեսզի կարողանա այն ուսումնասիրել:
Գիտությունն իրականում ոչինչ էլ չի ժխտւմ, այն առաջ է քաշում տեսություններներ, որոնք փորձարկելի, կանխատեսելի և հերքելի դատողություններ են իրականության մասին: Գիտության միջոցով մենք ստուգում ենք փաստերը և դրա հիման վրա անում տրամաբանական եզրակացություններ:
ԳԵՐ-բնականն, արդեն ըստ որակման, չի կարող ուսումնասիրվել, քանի-որ բնությունից դուրս է: Իսկ գիտությունը, ինչպես գիտենք, սահմանափակված է բնության երևույթները և մեր շրջապատն ուսումնասիրելով: